LEKTIRA ANTIGONA PDF

Glavni protagonisti ovog dela su Antigona, koja je utelovljenje ljudske dobrote i Kreont, tebanski kralj. Njih dvoje su nosioci sukoba i sukobi su im nepomirljivi. U senci Antigone i Kreonta nalaze se i ostali likovi poput Antigonine sestre Izmene koja nije imala hrabrosti da se suprostavi Kreontu. Ne zna da li da se prikloniti ocu ili verenici. Ali na kraju vidimo da je ipak pobedilo dobro.

Author:Meztikora Nijas
Country:Saudi Arabia
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):6 November 2005
Pages:282
PDF File Size:14.43 Mb
ePub File Size:9.44 Mb
ISBN:963-7-73064-569-4
Downloads:27786
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KajikEteokle za Kreonta postaje junak koji se borio za svoju domovinu, a Polinik izdajnik. Slijedi prva strofa ulazne pjesme koja opisuje jednog od sedmorice koji su se digli protiv Tebe. Radi se o Kapaneju, kojeg je Polinik doveo iz Arga. Naime, netko je Polinikovo tijelo posuo suhim prahom i obavio sveti obred te ga pokopao. U prvi mah Kreont je pomislio da je to djelo protivnika njegove vladavine kojih ima u gradu.

Rekao je da su sigurno oni nekoga podmitili da pokopa Polinika, samo kako bi mu napakostili. Pjeva se o onima koji su poklekli pred Erosom i ostali bez zdravog razuma. Eros je onaj i koji donosi razdor u obitelji.

Antigonu odvode. Zazivaju bogove da pomognu Tebi i otklone s grada sve nevolje. Hemon se ubio zbog tuge za Antigonom. Ulazi Kreont u pratnji sluga koje nose mrtvog Hemona. No njene planove poremetio je njen ujak Kreont. Kreont — brat Antigonine majke Jokaste, jedini legalni nasljednik na prijestolju u Tebi, nakon smrti Edipa i njegovih sinova Eteokla i Polinika. Sofoklo biografija Sofoklo Sophokles, Autor: I.

ENGLISH TRIPHTHONGS PDF

Sofokle Antigona analiza dela

.

HRF3205 DATASHEET PDF

Antigona Sofoklo

.

Related Articles