ANG DAAN NG KRUS PDF

Email Ngayong panahon ng Kuwaresma, nagdadasal tayo ng Daan ng Krus kung saan ginugunita natin ang hirap at sakripisyo ni Hesus at ang kanyang tagumpay sa krus. Sama-sama po tayong manalangin ng Daan ng Krus na may intension buksan ang atin puso na patuloy na umaasa sa gitna ng krisis na ating hinaharap ngayon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At ang aking bibig ang siyang magpupuri sa iyo. O Panginoon, magmadali ka sa pagsaklolo sa akin.

Author:Shakale Daijas
Country:Brazil
Language:English (Spanish)
Genre:Love
Published (Last):15 June 2011
Pages:397
PDF File Size:3.40 Mb
ePub File Size:16.69 Mb
ISBN:167-4-76290-981-3
Downloads:32565
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DashakarSinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong Mahal na Krus at Muling Pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa 1 Cor Sa huling hapunan, pinili ni hesus na isang piging ang kaniyang iiwang paalala ng kaniyang pagbibigay ng sarili para sa atin. Madalas hindi natin napapansin na tayo ay nabubuhay nang matiwasay dahil may mga taong nagbibigay ng kanilang sarili para sa ating kapakanan.

Marami ring panahon na ipinagwawalang-bahala natin ang kabutihan ng ibang tao sa atin, lalo na kung iniisip nating bahagi ng kanilang trabaho ang maging mabuti sa atin. Katulad ni Hesus, ang kanilang pagbibigay ng buhay ang siya ring nagbibigay ng buhay sa atin. Sikapin nating makita na an gating tinatamasa ay bunga rin ng paghihirap ng iba. Panalangin Panginoon, tulungan Mo kaming alalahanin na kami ay nabubuhay hindi lamang sa aming sariling pagsisikap.

Turuan Mo kaming makita na hindi kami namumuhay sa pagsasarili. Turuan Mo kaming bigyan ng halaga ang nagbibigay ng kanilang mga sarili para sa aming kapakanan. Tulungan Mo kaming makita ka sa kanila, ikaw na unang nagbigay ng iyong sariling buhay para sa amin.

Ama Namin… Aba, Ginoong Maria… Luwalhati… Pagninilay Alalahanin at ipag-dasal ang mga taong nag-aalay ng kanilang sarili para sa ating kapakanan, lalo na ang mga taong patuloy na gimagawa kahit wala ni kapalit na pasasalamat lamang.

May-akda daanngkrus Ipinost nuong.

IRAIANBU BOOKS PDF

ANG DAAN NG KRUS: praying during times of COVID-19 crisis

Sa gayon, kami ay maaaring makibahagi hindi lamang sa iyong paghihirap, kundi maging sa iyo ring Muling Pagkabuhay. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Panginoong Hesus, minahal mo kami nang lubuslubusan. Minahal mo kami hanggang sa katapusan. Ikaw ay nananatili sa Eukaristiya upang maging pagkain at inuming nagbibigay buhay na walang hanggan.

CD40175BE DATASHEET PDF

Xaverians Missionaries

Ito ay sapagkat ang Daan ng Krus na ito ay naaayon sa kung papaano nasaksihan at napagnilalian ng Mahal na Birheng Maria ang nagpapakasakit, paghihirap at pagkamatay ng Panginoon. Siya ang unang saksi sa lahat ng mga pinagdaanan ni Hesus, at siya rin ang unang Kristiyano na nagsagawa ng pagninilay sa Daan ng Krus ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesu-Kristo. Sa kanvang pagsubaybay sa landas ng kanyang anak patungong Kalbaryo, tayo rin ay inaanyayahan na magnilay, manalangin at damahin ang naramdaman ni Maria. Siya ang gabay natin sa Daan ng Krus sapagkat "natanim sa isip ni Maria ang lahat ng ito at kanyang pinagbulay-bulay" Lc

Related Articles